Cách thu thập mẫu DNA từ đầu lọc của điếu thuốc lá

Đầu lọc của thuốc lá có thể được dùng làm mẫu trong việc xét nghiệm DNA, bởi vì có DNA của người hút ở trên đó. Số lượng DNA nhiều hay ít tùy thuộc vào số lượng đầu lọc thu thập được và cách thức lấy mẫu. Điều quan trọng là phải không có sự nhiễm bẩn. Cách lấy mẫu đúng là:

  1. Khi mỗi lần lấy mẫu, cần đeo găng tay để tránh dây bẩn.
  2. Thu nhặt 3-5 đầu lọc thuốc lá từ cái gạt tàn, sẽ có được mẫu chất lượng tốt hơn mẫu lấy từ nơi khác.

Đặt mẫu đầu lọc vào trong phong bì giấy để gửi tới cho công ty.