Cách thu thập mẫu DNA từ bàn chải đánh răng

Bàn chải đánh răng có thể được dùng làm mẫu trong việc xét nghiệm DNA nếu nó không bị dính chất bẩn nào, bởi vì sau khi dùng bàn chải đánh răng, sẽ có DNA lưu lại trên sợi lông bàn chải. Bàn chải đánh răng dùng làm mẫu xét nghiệm DNA phải là bàn chải đã được dùng qua ít nhất 2 tháng và không được dùng chung bởi người khác. Số lượng DNA sẽ tùy thuộc vào thời gian sử dụng và cách thức thu thập mẫu. Cách thức lấy mẫu từ bàn chải đánh răng như sau:

  1. Đeo găng tay để tránh dây bẩn (cấm tiếp xúc với phần lông bàn chải).
  2. Để cho bàn chải khô hẳn, bằng cách để bàn chải thẳng đứng trong cốc, phần lông bàn chải hướng lên trên, trong khoảng 1 giờ.
  3. Đeo găng tay và cầm bàn chải đã khô hẳn để cho vào trong phong bì giấy, rồi gửi tới cho công ty.