โปรดระวัง!!!

ลูกค้าที่ประสงค์จะตรวจ DNA ทุกท่าน ให้ระวังบริษัทปลอมย่านสาทร (ปัจจุบันย้ายมาอยู่ในตึกติดแยกรัชดา-ลาดพร้าว) รับตรวจ DNA ซึ่งความจริงที่นั่นไม่ได้จดทะเบียนกับหน่วยงานใดของรัฐเลย และไม่มีการตรวจหรือส่งตรวจต่างประเทศตามที่กล่าวอ้าง โดยคิดค่าบริการในราคาถูกใกล้เคียงกับหน่วยงานของรัฐบาลเพื่อเป็นการล่อใจ ให้ลูกค้าหลงเชื่อ และตัดสินใจเข้ารับบริการ ซึ่งตามหลักความเป็นจริงแล้วไม่สามารถทำราคาถูกได้ เนื่องจากอุปกรณ์ สารเคมีมีราคาสูงมาก มีเพียงหน่วยงานของรัฐเท่านั้นที่สามารถให้ราคาถูกได้ เพราะหน่วยงานของรัฐมีงบประมาณของราชการคอยสนับสนุน
ปัจจุบันบริษัทของเราได้ดำเนินคดีกับบริษัทเอกชนย่านสาทรแห่งนี้ ในคดีปลอมแปลงเอกสาร เนื่องจากบริษัทย่านสาทรได้แอบอ้างนำเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัทเราไปใช้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดระวัง และใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจก่อนที่จะเสียเงินกับเรื่องใหญ่ที่มีผลกับทั้งชีวิตของคนคนนึง

ก่อนจะตัดสินใจ ตรวจ DNA เช็คให้ชัวร์ ถ้าไม่อยากโดนหลอก

ไปดูสถานที่ตรวจด้วยตัวเอง

ดูหลักฐาน/เลขทะเบียน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ส่งตรวจที่ไหน ตรวจสอบชื่อแล็บ พร้อมขอรายละเอียดเบอร์โทร และอีเมล์

ใครเป็นคนเซ็นต์ Report / มีใบอนุญาติหรือไม่

บริษัท ดีเอ็นเอ เทสติ้ง แล็บบอราทอรี่ จำกัด

บริษัทเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดดำเนินธุรกิจด้านการตรวจ DNA พิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือด และตรวจ DNA พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา เพื่อรองรับความต้องการที่มีค่อนข้างมากในปัจจุบัน แต่ไม่สามารถหาสถานที่ให้บริการได้ซึ่งมีแต่หน่วยงานของรัฐเท่านั้น ปัจจุบันหน่วยงานเหล่านี้มีงานล้นมืออยู่แล้วทำให้ไม่สามารถสนองความต้องการของประชาชนทั่วไปได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งขั้นตอนค่อนข้างซับซ้อนและใช้เวลานานมาก รวมถึงบุคลากรทางด้านนี้ที่ยังขาดแคลนอยู่อีกมาก กระบวนการดำเนินงานทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญของบริษัทและมาตรฐาน ISO 17025:2017 รวมถึงยังมีเครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันมาใช้ในการตรวจวิเคราะห์ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบดีเอ็นเอ 24 ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับผลการตรวจที่ถูกต้องและแม่นยำที่สุด

เรามีบริการเก็บตัวอย่าง DNA เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เรามีอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง (DNA Test Kit) จัดส่งให้ที่บ้าน

ตรวจดีเอ็นเอ

ทราบผลภายใน 3 วันทำการ เก็บรักษาความลับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

***หากต้องการทราบผลใน 1 วัน มีค่าบริการเพิ่มเติม

บริการของเรา

ตรวจดีเอ็นเอพิสูจน์ความเป็นบิดา

ตรวจดีเอ็นเอ พิสูจน์ความเป็นบิดา

ทดสอบโดยการเปรียบเทียบแบบแผนสารพันธุกรรมของเด็กกับผู้ที่ถูกกล่าวว่าเป็นพ่อ

ตรวจดีเอ็นเอพิสูจน์ความเป็นมารดา

ตรวจดีเอ็นเอ พิสูจน์ความเป็นมารดา

ทดสอบโดยการเปรียบเทียบแบบแผนสารพันธุกรรมของเด็กกับผู้ที่ถูกกล่าวว่าเป็นแม่

ตรวจดีเอ็นเอพิสูจน์ความเป็นพี่น้อง

ตรวจดีเอ็นเอ พิสูจน์ความเป็นพี่น้อง

เป็นการทดสอบเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง ตั้งแต่ 2 บุคคลขึ้นไป

ตรวจดีเอ็นเอพิสูจน์ความเป็นฝาแฝด

ตรวจดีเอ็นเอ พิสูจน์ความเป็นฝาแฝด

เป็นการพิสูจน์ว่าฝาแฝดเกิดมาจากไข่ใบเดียวกันหรือต่างไข่.

บริการตรวจพิสูจน์ทารกในครรภ์

บริการตรวจพิสูจน์ทารกในครรภ์

ยืนยันความเป็นบิดาได้ตั้งแต่เด็กยังไม่คลอด ระหว่างทารกในครรภ์กับผู้ที่ถูกกล่าวว่าเป็นพ่อและแม่

ตรวจดีเอ็นเอพิสูจน์ความเป็น ปู่ ย่า ตา ยาย

ตรวจดีเอ็นเอ พิสูจน์ความเป็น ปู่ ย่า ตา ยาย

เพื่อพิสูจน์ว่า ปู่ ย่า ตา ยายและหลาน จะมีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดหรือไม่

ตรวจดีเอ็นเอพิสูจน์ความเป็นลุง ป้า น้า อา

ตรวจดีเอ็นเอ พิสูจน์ความเป็นลุง ป้า น้า อา

ทดสอบเพื่อพิสูจน์ว่าลุง ป้า น้า อาและหลานมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกันหรือไม่

 โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์: 098 556 9644021400364

การรับรอง

ISO/IEC 17025:2017

บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หมายเลขทะเบียน 1241/56

ข่าวสารของบริษัท

วันที่ 30 ส.ค. 65

ห้องปฏิบัติการ บริษัท ดีเอ็นเอเทสติ้ง แล็บบอราทอรี่ จำกัด ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO17025:2017 และข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

อ่านต่อ..
วันที่ 13 ก.ค. 65

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงนามในใบรายงานผล

อ่านต่อ..
วันที่ 24 พ.ค. 65

แจ้งสถานะการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ของบริษัท

อ่านต่อ..
วันที่ 24 พ.ค. 65

กำหนดการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง (Reassessment ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

อ่านต่อ..
วันที่ 14 ก.พ. 65

บริษัท ดีเอ็นเอ เทสติ้ง แล็บบอราทอรี่ จำกัด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานจัดทำร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขานิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนแห่งเดียวที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานกับภาครัฐบาล

อ่านต่อ..

ตรวจ DNA คืออะไร

การตรวจ DNA เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนซึ่งเป็นวิธีที่ชัดเจนและแม่นยำที่สุด เพื่อระบุความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพราะทุกคนจะมีสารพันธุกรรมของตัวเองซึ่งก็คือ ดีเอ็นเอ นั่นเอง โดยแท้จริงแล้ว มนุษย์ทุกคนจะมี DNA ที่ได้รับสืบทอดมาจากพ่อแม่ ซึ่งดีเอ็นเอจะไม่เหมือนกันเลย แม้กระทั้งพี่น้องท้องเดียวกันยกเว้นฝาแฝดแท้ที่เกิดจากไข่ใบเดียวกันเท่านั้น และเนื่องจากข้อเท็จจริงนี้ จึงระบุได้ว่าการทดสอบดีเอ็นเอเป็นวิธีที่สามารถสรุปความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างบุคคลได้ ดังนั้นการตรวจดีเอ็นเอจึงเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในการพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว

การตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดา ผู้ที่เป็นมารดาจำเป็นต้องเข้าร่วมทดสอบด้วยหรือไม่

การตรวจ DNA พิสูจน์ความสัมพันธ์บิดา-บุตร มารดาไม่จำเป็นต้องร่วมทดสอบ เนื่องจากการตรวจเปรียบเทียบรูปแบบดีเอ็นเอ 24 ตำแหน่ง จะทำให้ผลทดสอบแม่นยำสูงอยู่แล้ว แต่หากมารดาต้องการเข้าร่วมทดสอบด้วยก็สามารถทำได้และยังช่วยเพิ่มความแม่นยำของผลทดสอบอีกด้วย

การทดสอบดีเอ็นเอทำได้อย่างไร

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของบริษัท (DTL) จะเก็บตัวอย่างเซลล์กระพุ้งแก้ม(หรือตัวอย่างอื่นๆ)ของผู้ที่ต้องการทดสอบ โดยการเก็บตัวอย่างจากเซลล์กระพุ้งแก้มนั้นจะทำโดยนำก้านพลาสติกปลายพันสำลี (swab) ที่มีความสะอาดสูงและปลอดเชื้อไปถูขึ้น-ลง และหมุนเบาๆบริเวณกระพุ้งแก้มด้านในช่องปาก นานประมาณ 20 วินาที วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายและไม่เจ็บปวด เพราะจะคล้ายๆกับการแปรงฟัน

กระบวนการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอใช้เวลานานเท่าใด

ทางบริษัท (DTL) จะรายการผลการทดสอบให้แก่ท่านภายใน 3 วันทำการ ไม่นับวันที่ได้รับหรือเก็บตัวอย่าง หากท่านต้องการทราบผลภายใน 1 วัน สามารถทำได้เช่นกัน (มีค่าบริการเพิ่มเติม)

เด็กอายุเท่าไหร่จึงจะสามารถตรวจดีเอ็นเอได้

เด็กสามารถตรวจดีเอ็นเอได้ทันทีตั้งแต่แรกเกิด โดยเก็บตัวอย่างจากเซลล์กระพุ้งแก้มภายในช่องปาก ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่าย รวดเร็วและไม่เจ็บปวด

ผลการตรวจดีเอ็นเอมีความถูกต้องแม่นยำมากน้อยเพียงใด

ห้องปฏิบัติการของบริษัท ทำการตรวจเปรียบเทียบรูปแบบดีเอ็นเอ 24 ตำแหน่ง (24 markers) ทำให้ผลตรวจที่ได้แม่นยำสูง 99.99% (ตำแหน่งยิ่งมากขึ้น จะทำให้มีความแม่นยำชัดเจนของผลทดสอบมากยิ่งขึ้นด้วย)

ตรวจดีเอ็นเอ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผลการตรวจที่ถูกต้องและแม่นยำ ได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำหลายแห่งให้เป็นผู้วิเคราะห์ DNA ของลูกค้าโรงพยาบาล

ที่อยู่

บริษัท ดีเอ็นเอ เทสติ้ง แล็บบอราทอรี่ จำกัด 559/54 บ้านกลางเมือง รัชดา36 ซอยเสือใหญ่อุทิศ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ : 8.30น. – 17.30น.

ติดต่อ

098 556 9644

021400364

email: support@dnathailand.com

Line id: dtl.dnathailand

WeChat QR Code id: dnathailand

ตรวจดีเอ็นเอกับเราวันนี้ สามารถแบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 3 เดือน  *โปรโมชั่นร่วมเฉพาะบัตรเครดิตกสิกรไทย

สถานที่เก็บตัวอย่าง DNA ตามภาคต่างๆ

ประเทศเพื่อนบ้าน

ประเทศลาว

BLL hospital (เวียงจันทน์)

ໂຮງໝໍ ບີ ແອລ ແອລ
ສະຖານທີ່: ບ້ານ ອາມອນ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ติดต่อ ติดต่อ: 02055598963, คุณอาคม +66886243664

Nuizi Hospital Laos (เวียงจันทน์)

ໂຮງຫມໍ ນູຍຈື່ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານສີສະຫວາດ,ເມື່ອງຈັນທະບູລີ,ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
ติดต่อ : คุณอาคม +66886243664

ประเทศลาว (ปากเซ)

ດຣ ຄໍາຮູ້ ຄໍາຜາສຸກ ຊ່ຽວຊານປະສູດ-ພະຍາດຍິງຄລີນິ ກຄໍາຜາສຸກ ບ.ຄັນແຍງ ມ.ໂພນທອງ ຂ.ຈໍາປາສັກ.

KHAMPHASOUK Clinic
Khanyaeng village. Phonethong district.
Champasack province

คลินิกคำผาสุก ปากเซ
ติดต่อ Dr Khamhou KHAMPHASOU โทร 56593669

ประเทศพม่า (ย่างกุ้ง)

Lin Yaung Chi Clinic

Lower Kyeemyindaing Rd, Yangon 01 220 396
https://g.co/kgs/7EaXn9
ติดต่อ Dr. Hein Kywe Khine 095 011 383 , คุณอาคม 088 624 3664

ตรวจดีเอ็นเอ dna พม่า

ภาคเหนือ

จังหวัดเชียงราย

(อำเภอเมือง)

เชียงรายแล็บคลินิก

ติดต่อ 053 740 548, 099 235 4114
Line : crlab271

บริการตรวจดีเอ็นเอ ตรวจ dna เชียงราย

เวลาทำการ
เวลาทำการ ทุกวัน  07.00 – 13.00 น.

จังหวัดเชียงใหม่

รพ. เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล

ติดต่อ 090 943 2022 , 053 277 090 93 ต่อ 107

เวลาทำการ
เวลาทำการ ทุกวัน

จังหวัดพะเยา

สิรินแล็บพะเยา คลินิกเทคนิคการแพทย์

696/21 โครงการเลค อเวนิว (ออโรร่า) ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา
ติดต่อ คุณสิริญาพร 086-7354342​ ID line : Prettysirin

เวลาทำการ
เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ 7.00 – 20.00 น.
วันอาทิตย์ 7.00 – 12.00 น.

ภาคเหนือตอนล่าง

จังหวัดพิษณุโลก

คลินิกเทคนิคการแพทย์
ไบโอแล็บ พิษณุโลก

ถัดจากห้างนาฬิกาฟ้าไทย (ก่อนถึงวงเวียนหอนาฬิกา)
ติดต่อ โทร 055 252 186, 055 248 441, 086 931 5590

เวลาทำการ
เวลาทำการ 7.00น. – 20.30 น. ทุกวัน

จังหวัดนครสวรรค์

มุทิตาคลินิกเทคนิคการแพทย์ (ชุมแสง)

ติดต่อ โทร 056 282 417, 085 029 5091

มุทิตาคลินิกเทคนิคการแพทย์ (ชุมแสง)
มุทิตาคลินิกเทคนิคการแพทย์ (ชุมแสง)

เวลาทำการ
ทุกวัน 7:00 น. – 19:00 น. (ปิดทุกวันพุธ)

ดูเพิ่มเติม..

จำนวนผู้เข้าชม