การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ทารกในครรภ์ สามารถยืนยันความเป็นบิดาได้ตั้งแต่เด็กยังไม่คลอด การทดสอบนี้จะเปรียบเทียบแบบแผนสารพันธุกรรมระหว่างทารกในครรภ์กับผู้ที่ถูกกล่าวว่าเป็นพ่อ และแม่ จำเป็นต้องเก็บตัวอย่างของแม่มาวิเคราะห์ด้วยเนื่องจากในกระบวนการเก็บตัวอย่างทารกในครรภ์อาจมีดีเอ็นเอของแม่ปนมาด้วย

การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ทารกในครรภ์ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรึกษาสูตินรีแพทย์ก่อน

Chorionic Villi Sampling (CVS): เป็นการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอจากรก เมื่อมีอายุครรภ์ 10-13 สัปดาห์ การเก็บตัวอย่างนี้จะเจาะผ่านช่องคลอดหรือผนังหน้าท้อง และต้องให้สูตินรีแพทย์เป็นผู้ทำให้เท่านั้น

Amniocentesis: ตัวอย่างน้ำคร่ำจะเก็บได้เมื่อมีอายุครรภ์ 14-24 สัปดาห์ การเก็บตัวอย่างนี้จะเจาะผ่านทางผนังหน้าท้อง

การเก็บน้ำคร่ำนี้ต้องปรึกษาและให้สูตินรีแพทย์เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น