การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็นมารดา จะมีกระบวนการเก็บตัวอย่างและวิธีทดสอบเหมือนกับการตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดาทุกอย่าง แต่ต่างกันตรงที่เราจะทำการเปรียบเทียบแบบแผนพันธุกรรมของเด็กกับผู้ที่ถูกกล่าวว่าเป็นแม่

การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็นมารดามักใช้ในกรณีการรับเด็กมาเป็นบุตรบุญธรรม ซึ่งจะต้องมีการระบุข้อมูลทางพันธุกรรมของแม่  และยังสามารถใช้ในกรณีที่เกิดการสลับตัวบุตรในโรงพยาบาลอีกด้วย

  • ตรวจวิเคราะห์ความเป็นมารดา โดยเปรียบเทียบรูปแบบดีเอ็นเอ 24 ตำแหน่ง
  • การันตีผลการตรวจ ถูกต้องแม่นยำ 99.999%
  • เก็บตัวอย่างจากเซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้มหรืออื่นๆ ของมาดา และบุตร
  • ทราบผลเร็วภายใน 1-3 วันทำการ
  • มีทั้งบริการตรวจดีเอ็นเอเพื่อความสบายใจและเพื่อใช้ทางกฎหมาย