การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา จะทดสอบโดยการเปรียบเทียบแบบแผนสารพันธุกรรมของเด็กกับผู้ที่ถูกกล่าวว่าเป็นพ่อ เด็กจะสืบทอดแบบแผนสารพันธุกรรม (DNA) มาจากพ่อและแม่อย่างละครึ่ง ดังนั้นเมื่อนำแบบแผนสารพันธุกรรมมาเปรียบเทียบกัน จะทำให้ทราบว่าเด็กได้รับการสืบทอดแบบแผนสารพันธุกรรมมาจากผู้ที่ถูกกล่าวว่าเป็นพ่อหรือไม่
การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา โดยปกติแล้วเจ้าหน้าที่จะเก็บตัวอย่างจากเซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้มมาวิเคราะห์ หากไม่สามารถเก็บเซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้มได้ สามารถใช้ตัวอย่างอื่นได้โดยดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหัวข้อการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ

  • ตรวจวิเคราะห์ความเป็นบิดาโดยเปรียบเทียบรูปแบบดีเอ็นเอ 24 ตำแหน่ง
  • การันตีผลการตรวจ ถูกต้องแม่นยำ 99.999%
  • เก็บตัวอย่างจากเซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้มหรืออื่นๆ ของบิดา และบุตร
  • ทราบผลเร็วภายใน 1-3 วันทำการ
  • มีทั้งบริการตรวจดีเอ็นเอเพื่อความสบายใจและเพื่อใช้ทางกฎหมาย