การทดสอบความเป็นลุง ป้า น้า อา เป็นการทดสอบเพื่อพิสูจน์ว่าลุง ป้า น้า อาและหลานมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกันหรือไม่ โดยปกติแล้วลุง ป้า น้า และอาจะมียีนที่เหมือนกับหลานเพียง 25% เท่านั้น ดังนั้นการทดสอบนี้จึงไม่สามารถให้ผลลัพธ์ได้แม่นยำเท่ากับการตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดาเนื่องจากยีนเจือจางลงถึง 2 เท่า การทดสอบนี้จะให้ผลเป็นค่าของความน่าจะเป็นของความสัมพันธ์

ดังนั้นในการทดสอบเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ลักษณะนี้ ทางเราแนะนำว่าควรมีตัวอย่างของบิดา มารดาเด็ก (โดยปกติจะเป็นตัวอย่างของแม่) มาร่วมทดสอบด้วย หรือหากไม่มีบิดา มารดาอาจใช้การตรวจอีกประเภทหนึ่งเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนของผลตรวจ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่โดยตรง