Xét nghiệm DNA để chứng minh là mẹ: Quy trình lấy mẫu và phương pháp kiểm tra giống như việc xét nghiệm DNA để chứng minh là cha, nhưng khác biệt ở chỗ chúng tôi sẽ so sánh mẫu hình vật chất di truyền của đứa trẻ với của người được cho là mẹ.

Việc xét nghiệm DNA để chứng minh là mẹ thường được thực hiện trong trường hợp nhận trẻ làm con nuôi, khi đó cần xác định thông tin di truyền của người mẹ, hoặc trong trường hợp xảy ra sự tráo đổi con trong bệnh viện.

  • Kiểm tra, phân tích quan hệ mẹ con bằng cách so sánh hình dạng DNA ở 24 vị trí.
  • Đảm bảo kết quả xét nghiệm đúng, chính xác 99.999%.
  • Lấy mẫu là tế bào niêm mạc má hoặc loại mẫu khác, của mẹ và con.
  • Biết kết quả nhanh, trong vòng 1-3 ngày làm việc.
  • Có dịch vụ xét nghiệm DNA vì sự thoải mái trong lòng và vì mục đích pháp lý.