Xét nghiệm DNA cho thai nhi: Có thể khẳng định mối quan hệ cha-con ngay từ khi trẻ chưa được sinh ra. Việc xét nghiệm này sẽ so sánh mẫu hình vật chất di truyền giữa thai nhi và người được cho là cha. Và người mẹ cũng cần được lấy mẫu để phân tích, bởi vì trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm của thai nhi có thể có sự trộn dính với DNA của mẹ.

Lấy mẫu lông nhung màng đệm (Chorionic Villi Sampling – CVS): Đây là việc thu thập mẫu DNA từ nhau thai, khi thai nhi được 10-13 tuần tuổi. Mẫu sẽ được lấy bằng cách chọc qua đường âm đạo hoặc thành bụng, và chỉ được thực hiện bởi bác sĩ sản phụ khoa.

Chọc dò màng ối: Mẫu nước ối sẽ được thu thập khi thai được 14-24 tuần tuổi. Mẫu sẽ được lấy bằng cách chọc qua thành bụng.

* Việc chọc dò màng ối phải được bác sĩ sản phụ khoa tư vấn, và chỉ được thực hiện bởi bác sĩ sản phụ khoa.