การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็นฝาแฝด เป็นการพิสูจน์ว่าฝาแฝดเกิดมาจากไข่ใบเดียวกันหรือต่างไข่ ฝาแฝดที่เหมือนกัน(เกิดจากไข่ใบเดียวกัน) เนื่องจากมีสารพันธุกรรมที่เหมือนกัน ซึ่งทำให้สามารถให้อวัยวะ เนื้อเยื่อ หรือเลือดซึ่งกันและกันได้ ฝาแฝดที่เหมือนกันนี้หากใครคนใดคนหนึ่งมีความผิดปกติทางพันธุกรรมก็มีแนวโน้มที่อีกคนหนึ่งจะมีความผิดปกติตามไปด้วย