Cách lấy mẫu DNA từ chân tóc

Chỉ sợi tóc có phần chân tóc kèm theo mới được dùng làm mẫu để xét nghiệm DNA. Cách lấy mẫu như sau:

  1. Đeo găng tay để tránh dây bẩn, và cấm chạm vào vùng chân tóc.
  2. Dùng nhíp để nhổ 8-10 sợi tóc, sao cho nhổ được cả phần chân tóc.
  3. Đặt mẫu chân tóc vào trong phong bì giấy và gửi tới cho công ty.