Cách lấy mẫu DNA từ móng

Móng có thể được dùng làm mẫu trong việc xét nghiệm DNA. Để mẫu có chất lượng đủ tốt cho việc xét nghiệm, chúng ta nên cắt móng trực tiếp từ ngón tay hoặc ngón chân, và cần tránh tiếp xúc trực tiếp với phần móng đã cắt ra để tránh dây bẩn.

Cách lấy mẫu móng như sau:

  1. Đeo găng tay trước khi lấy mẫu để tránh dây bẩn.
  2. Cất giữ mẫu vào trong phong bì giấy sạch và đóng thật kín, rồi gửi cho chúng tôi.

Khi gửi mẫu cho công ty, khách hàng cần ghi rõ ràng họ tên và địa chỉ của mình, để chúng tôi dùng làm thông tin liên lạc và gửi trả kết quả xét nghiệm sau này.