Cách lấy mẫu DNA từ nước ối

Khách hàng cần thảo luận với bác sĩ sản phụ khoa để chọc hút nước nối. Khách hàng cần dùng khoảng 1 mililit nước ối để làm mẫu, đựng trong ống sạch, không nhiễm khuẩn, rồi gửi cho chúng tôi. Trong quá trình gửi đi, nên cất giữ ống chứa mẫu trong thùng lạnh có nhiệt độ khoảng 4oC-8oC. Khách hàng cần ghi rõ ràng họ tên và địa chỉ của mình, để chúng tôi dùng làm thông tin liên lạc và gửi trả kết quả xét nghiệm sau này.