เล็บสามารถนำมาใช้เป็นตัวอย่างในการทดสอบดีเอ็นเอได้ เพื่อให้ตัวอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับนำมาทดสอบจึงควรใช้เล็บที่ตัดมาโดยตรงจากมือหรือเท้า โดยต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับเศษเล็บที่ตัดแล้ว เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
วิธีการเก็บตัวอย่างเล็บ มีวิธีการดังนี้

  • สวมถุงมือก่อนทำการเก็บตัวอย่าง เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
  • เก็บตัวอย่างลงในถุงพลาสติกที่สะอาดและปิดให้มิดชิด จากนั้นจึงจัดส่งตัวอย่างให้กับทางเรา

ในการจัดส่งตัวอย่างให้กับทางบริษัท ลูกค้าต้องมีการระบุชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจน เพื่อที่ทางเราจะใช้เป็นช่องทางในการติดต่อและจัดส่งผลการทดสอบต่อไป