ก้นกรองบุหรี่สามารถใช้เป็นตัวอย่างในการทดสอบดีเอ็นเอได้ เนื่องจากจะมีดีเอ็นเอของผู้ใช้อยู่ โดยปริมาณของดีเอ็นเอจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนก้นกรองบุหรี่และการเก็บตัวอย่างที่ถูกวิธี และที่สำคัญต้องไม่มีการปนเปื้อนใดๆ วิธีการเก็บตัวอย่างที่ถูกต้องคือ

1. สวมถุงมือทุกครั้งเมื่อมีการเก็บตัวอย่าง เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
2. เก็บก้นกรองบุหรี่จำนวน 3-5 อันจากที่เขี่ยบุหรี่ จะได้ตัวอย่างที่สมบูรณ์กว่าเก็บจากที่อื่น

เก็บตัวอย่างก้นกรองบุหรี่ลงในถุงพลาสติก เพื่อส่งมาที่บริษัท