น้ำคร่ำสามารถนำมาใช้เป็นตัวอย่างในการทดสอบดีเอ็นเอได้ โดยทางลูกค้าจะต้องปรึกษากับสูตินารีแพทย์เพื่อเจาะตัวอย่างน้ำคร่ำ ซึ่งจะใช้ตัวอย่างน้ำคร่ำประมาณ 1 มิลลิลิตร บรรจุในหลอดที่สะอาดปราศจากเชื้อแล้วจัดส่งให้กับทางเรา ในระหว่างการจัดส่งควรเก็บหลอดตัวอย่างในกล่องเก็บความเย็น อุณหภูมิประมาณ 4 – 8oC โดยลูกค้าต้องมีการระบุชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจน เพื่อที่ทางเราจะใช้เป็นช่องทางในการติดต่อและจัดส่งผลการทดสอบต่อไป