เลือดสามารถนำมาใช้เป็นตัวอย่างในการทดสอบดีเอ็นเอได้ เช่น เลือดที่เจาะมาจากร่างกายโดยตรง,คราบเลือดที่อยู่บนวัสดุดูดซับ,คราบเลือดแห้ง เป็นต้น ซึ่งเลือดที่เจาะมาจากร่างกายโดยตรงจะเป็นตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพที่ดีและมีความแม่นยำสูงพอๆกับการทดสอบโดยใช้เซลล์กระพุ้งแก้ม แต่ถ้าใช้เลือดที่อยู่บนวัสดุดูดซับหรือคราบเลือดแห้งมาเป็นตัวอย่างในการทดสอบ ความแม่นยำของผลการทดสอบอาจไม่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อม ระดับของการเสื่อมสภาพ และการปนเปื้อนว่าเป็นอุปสรรคต่อการสกัดดีเอ็นเอมากน้อยเพียงไร การเจาะเลือดควรทำที่โรงพยาบาลแล้วผสมน้ำยา EDTA เพื่อป้องกันการแข็งตัวของเลือด แล้วเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 °C (ตู้เย็นช่องธรรมดา หรือกระติกน้ำแข็ง) 24 ชม.ก่อนนำส่งมาที่บริษัท และสำหรับคราบเลือดและเลือดแห้งควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง

– สวมถุงมือก่อนทำการเก็บตัวอย่าง เพื่อป้องกันการปนเปื้อน

– เก็บตัวอย่างลงในถุงพลาสติกที่สะอาดและปิดให้มิดชิด จากนั้นจึงจัดส่งตัวอย่างให้กับทางเรา

ในการจัดส่งตัวอย่างให้กับทางบริษัท ลูกค้าต้องมีการระบุชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจน เพื่อที่ทางเราจะใช้เป็นช่องทางในการติดต่อและจัดส่งผลการทดสอบต่อไป