Phương pháp tự lấy mẫu DNA từ má

Hướng dẫn: Trong vòng ít nhất 30 phút trước khi lấy mẫu, không nên ăn hay uống.

Các bước lấy mẫu (bộ lấy mẫu có 2 que swab dùng cho 1 người):

Bước 1: Lấy que swab thứ nhất ra (cấm chạm vào đầu có bông) và dùng đầu có bông ngoáy vào phần má trong miệng, ở bên trái, trong 15-20 giây (cẩn thận, đừng để nước bọt dây vào bông quá nhiều). Sau đó cầm que, để đầu có bông hướng lên và để vào trong cốc.

Bước 2: Lấy que swab thứ 2 ra và làm giống như bước 1, nhưng đổi sang bên phải.

Bước 3: Đặt và dựng thẳng cả 2 que ở trong cốc, để đó trong khoảng 1 giờ để cho khô.

Bước 4: Lấy mẫu từ một người khác, làm theo các bước bên trên (bước 1-3).

Bước 5: Khi que swab đã khô hẳn, hãy đặt vào trong bao màu trắng mà công ty đã chuẩn bị (cẩn thận, đừng đặt lẫn lộn).

Bước 6: Gửi mẫu tới cho công ty.