ขั้นตอนที่ 1 นัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

ได้ทุกช่องทาง 084-7101959, 098-5569644, Line ID: dtl.dnathailand

ขั้นตอนที่ 2 เลือกประเภทการตรวจ แบ่งเป็น

2.1 การตรวจดีเอ็นเอเพื่อความสบายใจ เป็นการตรวจเพื่อทราบส่วนตัวเท่านั้น ไม่มีผลทางกฎหมาย
สามารถเก็บตัวอย่างเองแล้วส่งมาที่บริษัทฯ ได้
* มีบริการจัดส่งชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง (DNA Test Kit) และคู่มือให้ท่านที่บ้าน ฟรี!! *
2.2 การตรวจดีเอ็นเอเพื่อใช้ทางกฎหมาย (แบบทางการ) เช่น ต้องการนำผลตรวจไปใช้กับหน่วยงานราชการ หรืออื่นๆ จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่คลินิกที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ เป็นผู้เก็บตัวอย่างให้เท่านั้น
เอกสารที่ต้องนำมาคือ สำเนาบัตรประชาชนหรือ passport ของบิดา มารดา และสูติบัตรของบุตร

ขั้นตอนที่ 3 เลือกช่องทางการรับฟังผลตรวจ และจัดส่งใบรายงานผล ได้ทุกช่องทางตามที่ท่านแจ้ง

ขั้นตอนที่ 4 รอฟังผล ภายใน 1-3 วันทำการ ไม่นับวันที่เก็บตัวอย่างหรือชำระค่าบริการ

ขั้นตอนที่ 5 รอรับใบรายงานผลตามช่องทางที่ท่านได้แจ้งไว้

คำแนะนำเพิ่มเติม: ควรงดรับประทานอาหาร นม หรืออื่นๆ ยกเว้นน้ำเปล่า ก่อนเก็บตัวอย่าง 30 นาที

เรามีบริการเก็บตัวอย่างนอกสถานที่ (มีค่าบริการเพิ่มเติม) และ คลินิกเครือข่ายในจังหวัดใกล้บ้านท่าน