วิธีการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอจากกระพุ้งแก้มด้วยตัวเอง

ข้อแนะนำ
ก่อนทำการเก็บตัวอย่างไม่ควรทานอาหารหรือดื่มน้ำอย่างน้อย 30 นาที
ขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง (ชุดเก็บตัวอย่างมี swab 2 อัน สำหรับ 1 คน)

ขั้นตอนที่ 1
นำ swab อันที่1 ออกมา (ห้ามสัมผัสโดนปลายสำลีเด็ดขาด) ทำการขูดและหมุนปลายสำลีบริเวณกระพุ้งแก้มด้านซ้าย 15- 20 วินาที (ระวังอย่าให้มีน้ำลายติดมากับสำลีมากเกินไป) หันปลายสำลีขึ้น ตั้งทิ้งไว้ในแก้ว

ขั้นตอนที่ 2
นำ swab อันที่ 2 ออกมา ทำเช่นเดียวกับข้อแรกแต่เปลี่ยนเป็นด้านขวา

ขั้นตอนที่ 3
ตั้ง swab ทั้งสองอันไว้ในแก้ว ทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง ให้แห้งสนิท

ขั้นตอนที่ 4
ทำการเก็บตัวอย่างของอีกคน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้น (ขั้นตอนที่1-3)

ขั้นตอนที่ 5
เมื่อ swab แห้งสนิท ให้เก็บลงในซองสีขาวที่ทางบริษัทเตรียมให้ (ระวังอย่าใส่สลับกันเด็ดขาด)

ขั้นตอนที่ 6
ทำการจัดส่งตัวอย่างให้กับทางบริษัท

วิธีการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอจากเลือด

เลือดสามารถนำมาใช้เป็นตัวอย่างในการทดสอบดีเอ็นเอได้ เช่น เลือดที่เจาะมาจากร่างกายโดยตรง,คราบเลือดที่อยู่บนวัสดุดูดซับ,คราบเลือดแห้ง เป็นต้น ซึ่งเลือดที่เจาะมาจากร่างกายโดยตรงจะเป็นตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพที่ดีและมีความแม่นยำสูงพอๆกับการทดสอบโดยใช้เซลล์กระพุ้งแก้ม แต่ถ้าใช้เลือดที่อยู่บนวัสดุดูดซับหรือคราบเลือดแห้งมาเป็นตัวอย่างในการทดสอบ ความแม่นยำของผลการทดสอบอาจไม่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อม ระดับของการเสื่อมสภาพ และการปนเปื้อนว่าเป็นอุปสรรคต่อการสกัดดีเอ็นเอมากน้อยเพียงไร การเจาะเลือดควรทำที่โรงพยาบาลแล้วผสมน้ำยา EDTA เพื่อป้องกันการแข็งตัวของเลือด แล้วเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 °C (ตู้เย็นช่องธรรมดา หรือกระติกน้ำแข็ง) 24 ชม.ก่อนนำส่งมาที่บริษัท และสำหรับคราบเลือดและเลือดแห้งควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง

– สวมถุงมือก่อนทำการเก็บตัวอย่าง เพื่อป้องกันการปนเปื้อน

– เก็บตัวอย่างลงในถุงพลาสติกที่สะอาดและปิดให้มิดชิด จากนั้นจึงจัดส่งตัวอย่างให้กับทางเรา

ในการจัดส่งตัวอย่างให้กับทางบริษัท ลูกค้าต้องมีการระบุชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจน เพื่อที่ทางเราจะใช้เป็นช่องทางในการติดต่อและจัดส่งผลการทดสอบต่อไป

วิธีเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอจากน้ำคร่ำ

น้ำคร่ำสามารถนำมาใช้เป็นตัวอย่างในการทดสอบดีเอ็นเอได้ โดยทางลูกค้าจะต้องปรึกษากับสูตินารีแพทย์เพื่อเจาะตัวอย่างน้ำคร่ำ ซึ่งจะใช้ตัวอย่างน้ำคร่ำประมาณ 1 มิลลิลิตร บรรจุในหลอดที่สะอาดปราศจากเชื้อแล้วจัดส่งให้กับทางเรา ในระหว่างการจัดส่งควรเก็บหลอดตัวอย่างในกล่องเก็บความเย็น อุณหภูมิประมาณ 4 – 8oC โดยลูกค้าต้องมีการระบุชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจน เพื่อที่ทางเราจะใช้เป็นช่องทางในการติดต่อและจัดส่งผลการทดสอบต่อไป

วิธีการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอจากเล็บ

เล็บสามารถนำมาใช้เป็นตัวอย่างในการทดสอบดีเอ็นเอได้ เพื่อให้ตัวอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับนำมาทดสอบจึงควรใช้เล็บที่ตัดมาโดยตรงจากมือหรือเท้า โดยต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับเศษเล็บที่ตัดแล้ว เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
วิธีการเก็บตัวอย่างเล็บ มีวิธีการดังนี้

สวมถุงมือก่อนทำการเก็บตัวอย่าง เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
เก็บตัวอย่างลงในถุงพลาสติกที่สะอาดและปิดให้มิดชิด จากนั้นจึงจัดส่งตัวอย่างให้กับทางเรา
ในการจัดส่งตัวอย่างให้กับทางบริษัท ลูกค้าต้องมีการระบุชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจน เพื่อที่ทางเราจะใช้เป็นช่องทางในการติดต่อและจัดส่งผลการทดสอบต่อไป

วิธีการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอจากก้นกรองบุหรี่

ก้นกรองบุหรี่สามารถใช้เป็นตัวอย่างในการทดสอบดีเอ็นเอได้ เนื่องจากจะมีดีเอ็นเอของผู้ใช้อยู่ โดยปริมาณของดีเอ็นเอจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนก้นกรองบุหรี่และการเก็บตัวอย่างที่ถูกวิธี และที่สำคัญต้องไม่มีการปนเปื้อนใดๆ วิธีการเก็บตัวอย่างที่ถูกต้องคือ

1. สวมถุงมือทุกครั้งเมื่อมีการเก็บตัวอย่าง เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
2. เก็บก้นกรองบุหรี่จำนวน 3-5 อันจากที่เขี่ยบุหรี่ จะได้ตัวอย่างที่สมบูรณ์กว่าเก็บจากที่อื่น

เก็บตัวอย่างก้นกรองบุหรี่ลงในถุงพลาสติก เพื่อส่งมาที่บริษัท

วิธีการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอจากแปรงสีฟัน

แปรงสีฟันสามารถใช้เป็นตัวอย่างในการทดสอบดีเอ็นเอได้ ถ้าไม่มีการปนเปื้อนสารใดๆ เนื่องจากแปรงสีฟันที่ใช้แล้วจะมีดีเอ็นเอร่วมอยู่ในบริเวณขนแปรง โดยแปรงสีฟันที่นำมาเป็นตัวอย่างในการทดสอบ ควรมีการใช้งานแล้วอย่างน้อย 2 เดือน และต้องไม่มีการใช้ร่วมกันกับผู้อื่น ซึ่งปริมาณดีเอ็นเอจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการใช้และการเก็บตัวอย่างจากแปรงสีฟันที่ถูกวิธี โดยปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

1. สวมถุงมือเมื่อต้องการจะเก็บตัวอย่างแปรงสีฟัน เพื่อป้องกันการปนเปื้อน (ห้ามสัมผัสโดนบริเวณขนแปรงเด็ดขาด)
2. ปล่อยให้แปรงสีฟันแห้งสนิท โดยวางขนแปรงตั้งขึ้นในแก้วน้ำประมาณ 1 ชั่วโมง
3. สวมถุงมือแล้วบรรจุแปรงสีฟันที่แห้งสนิท ลงในซอง/ถุงพลาสติก เพื่อส่งมาที่บริษัท

ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอจากรากผม

การทดสอบดีเอ็นเอจะใช้ตัวอย่างเส้นผมที่มีรากติดมาเท่านั้น โดยปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

1. สวมถุงมือในการเก็บตัวอย่าง เพื่อป้องกันการปนเปื้อน และห้ามสัมผัสบริเวณรากผม
2. ใช้รากผมจำนวน 8-10 เส้น
3. เก็บตัวอย่างรากผมลงในถุงพลาสติก เพื่อจัดส่งมาที่บริษัท